Tom Gresham's Gun Talk

Discussion in 'Blades' started by Justincase, May 4, 2019.

 1. Justincase

  Justincase .223 Rem

  1,387
  1,353
  148
  MilesTeg likes this.
 2. kev74

  kev74 .450/400 Nitro Ex Monthly Shot Winner

  12,549
  31,417
  178
 3. Podmonkey

  Podmonkey Monthly Donor Monthly Shot Winner U.S. Military Monthly Donor

  16,217
  19,474
  178
 4. Justincase

  Justincase .223 Rem

  1,387
  1,353
  148
 5. Podmonkey

  Podmonkey Monthly Donor Monthly Shot Winner U.S. Military Monthly Donor

  16,217
  19,474
  178
  Justincase and kev74 like this.
 6. Justincase

  Justincase .223 Rem

  1,387
  1,353
  148
  1911guy likes this.
 7. Podmonkey

  Podmonkey Monthly Donor Monthly Shot Winner U.S. Military Monthly Donor

  16,217
  19,474
  178
  Justincase and 1911guy like this.
 8. Mosinitis

  Mosinitis .308 Win

  3,107
  2,707
  178
  kev74 and Justincase like this.
 9. Justincase

  Justincase .223 Rem

  1,387
  1,353
  148
Loading...

Share This Page